Løsninger

  • Løsninger
  • /
  • Oversikt

StyrerAssistenten

Daglig drift med faktureringsmulighet og komplett HMS- og avvikssystem.

eBarnehage

Modernisering av rutiner og trygg kommunikasjon med foreldre

Personal

Håndtering av ferie, fravær, permisjoner. Personalhåndbok og bransjedokumenter.

Kommune

System for HMS-, pedagogikk og sjekklister tilpasset behov for sentralstyring.

Fleksible løsninger som ivaretar strenge krav til behandling av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk og forbedre brukeropplevelsen på nettsiden