Nyheter og artikler

31.05.2017
Espira går i disse dager i gang med en ny IT-løsning levert av Barn-Nett. Dette skal blant annet sikre at alle barnehagene følger de samme retningslinjene.
10.05.2017
Det er ikke lite som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag i barnehagen. I en travel hverdag havner HMS-arbeidet fort i andre rekke. Ikke bare skal arbeidet gjøres, det skal også dokumenteres og arkiveres. For mange styrere oppleves dette nesten uoverkommelig!
20.04.2017
Som voksne i barnehagen deler vi et stort ansvar. Noen ganger må vi aktivt ta tak i vanskelige situasjoner. Da er det viktig at barnehagen har gode rutiner og beredskapsplaner.