Kursoversikt

  • Kurs
  • /
  • Oversikt
Alle
15
Nettkurs
4
systemkurs
3
Temakurs
5
StyrerAssistenten
5
HMS
6
dagskurs
3
seminar
1
Klargjøring av dokumentmaler før opptak
40-timers HMS-opplæring
Barn-Nett eAsy
Innberetning
Kontroll i krisen
StyrerAssistenten for Pedagoger
StyrerAssistenten Arkiv
HMS Arbeidskurs
Behandling av personopplysninger -gratis seminar!
IK-mat og praktisk smittevern i barnehagen
StyrerAssistenten Innføring/Nettkurs
Repeter og lær mer
Personal Nettkurs
eBarnehage Nettkurs
HMS Grunnkurs